Meklenbursko – Předpomořansko

Vítejte v EU

Hraniční běh mezi Polskem, Německem a Českem v září 2004

Třítýdenním etapovým během z Swinoujscie až k hraničnímu trojúhelníku Česko (Čechy) – Bavorsko (Franken) – Sasko (Vogtlandska) blízkosti se města Hof i Plauen, se chtějí dva němečtí běžci osobně vyznat k rozšíření Evropské Unie. 13. září odstartuje z Swinoujscie  cca. 750 km dlouhý běh s denní délkou odpovídající délce maratonu (42 km), střídavě s německo polskými eventuelně německo českými etapovými obcemi. Běžce budou doprovázet  na kolech jejich manželky a malý mikrobus. Tímto způsobem chce tento malý tým symbolicky spojit jednotlivé země. Běžci a běžkyně příslušných regionů jsou zváni k absolvování jednotlivých etap, nebo úseků. V etapových obcích se očekává setkání lidí  z obou  stran hranice.

V historii často nezahojitelné vztahy mezi poláky, němci a čechy, zavazují tým nové sousedy EU pozdravit a rozšíření chápat jako šanci pro bezpečnost našich zemí do budoucna.

Poprvé budou tyto vztahy sousedské a bez hranic. Všichni členové týmu jsou starší 60 ti let, takže se narodili v době války a masového vraždění což určovalo sousedské vztahy. Tým by potěšilo, kdyby se běhu zúčastnil polský, nebo český běžec s přibližně stejnou kondicí (běžecké tempo nepřesáhne 10 km/hod.) a to zejména na úseku vlastních hranic.

Zájemci nechť se hlásí na adrese: Dietrich Barthel, Am Immensoll 40, 19057 Schwerin, Deutschland, Tel.: +49 385 719468, Email: dietrich.barthel@qmx.de.

Iniciátor hraničního běhu Dietrich Barthel ze Schwerinu společně s Horstem Preislerem z Hamburku absolvovali před čtyřmi lety u příležitosti 10. ti letého výročí sjednocení Německa , první hraniční běh dlouhý přes 816 km podél bývalé německé hranice u Dassova rovněž až k trojstátí. (Překlad: Petr Valda, Hranice)

< startseite