Witamy  w    Unii    Europejskiej

Bieg graniczny między  Polską, Niemcami   i Czechami  we wrześniu

Dwaj niemieccy   biegacze  chcą  trzytygodniowym biegem  etatowym   z Swinoujścia aż   do   Czesko –Saksońsko –Bawarskiego Trójkąta państw koło Hofu  postawić  osobisty znak  na dowód poszerzenia Unii Europejskiej . 13.-tego września odbędzie się start ze Swinoujścia do biegu granicznego o długości  750 km,z dzienną  trasą  maratonową  ze zmianą miejscowości  etapowych niemiecko /polskich albo  niemiecko /czeskich.Biegaczom będą towarzyszyć  na rowerach ich żony  i  mały autokar . W  tę sposób chce to małe grono symbolicznie państwa ze  sobą  połączyć .  Biegaczki i biegacze  danych regionów są proszeni do wzięcia udziału  w  pojedyńczym biegu etapowym  albo w biegu  trasowym . W miejscowościach etapowych  oczekują  biegacze spotkania z ludnością po obu stronach granicy .Ten częsty  nieszczęsny  stosunek   Polaków , Niemców , i Czechów  w historii jest  bodźcem  i osobistym  zobowiązaniem  teamu nowych sąsiadów Unii   Europejskiej   przywitać , a  poszerzenie   Unii  przyjąć i zrozumić jako szance  dla bezpieczeństwa i przyszłości  trzech  państw. Po raz pierwszy  będa   teraz  kontakty  bez  granic. Wszyscy  członkowie teamu  maja  ponad   60 lat ,a więc urodzili się w okresie kiedy  to wojna i masowe mordowanie  określał stosunek  sąsiedzki  . Członkowie  teamu cieszyliby się ,jeżeli  biegacze z  Polski  albo z  Czech   możliwie w tym samym wieku i o tych  samych  kondycjach    ( tempo  biegu nie ponad  10 km/h ) na  poszczególnych odcinkach  granicznych  biegliby z nimi.   

                   
Zainteresowani są proszeni o zgłoszenie  się u: Dietrich  Barthel, Am Immensoll 40, D-19057  Schwerin , tel/fax: ( 0385 ) 719468 , Email: dietrich.barthel@gmx.de.

Inicjator  biegu granicznego, Dietrich  Barthel  z  Schwerina,  zorganizował przed  czteroma laty wspólnie z Horstem  Preislerem   z  Hamburga  z okazji  10 – lecia   Zjednoczenia   Niemiec   po raz pierwszy  bieg graniczny , który wynosił ponad  816 km wzdłuż  byłej  wewnętrznej  granicy  Niemiec  od Morza Bałtyckiego przy miejscowości  Dassow  aż do trójkąta  trzech państw i sami też biegli.                                                   


Dietrich Barthel                                       

< startseite